mobirise.com

Structura Organizatorica

 Director Executiv – Col.(rez.)dr.ing. ENE Constantin - Florin

     Birou Financiar Contabil, Resurse Umane si Administrativ – Sef Birou – Puscas Ioana

Compartiment Relatii cu Publicul

Compartiment Audit Intern

Compartiment Juridic Contencios

Compartiment Organizare, Instruire, Protectia Muncii si PSI

    Serviciul Ordine Publica, Siguranta Rutiera si Evidenta Persoanei Publica- Benone Tocila

    Biroul de Ordine Publica – Sef Birou – Atanasoaie Gelu

    Birou Siguranta Rutiera – Sef Birou – vacant

    Birou Analiza si Proceduri – Sef Birou – Diaconu Marinela

Compartiment Interventii

Birou Dispecerat si Administrare Obiective

    Sef Serviciu Disciplina in Constructii, Inspectie Comerciala si Protectia Mediului - Ionescu Catalin-Mihai

    Birou Inspectie Comerciala si Protectia Mediului – Sef Birou – Dumbrava Mihai

    Birou Disciplina in Constructii – Sef Birou – Toma Dragos